logo
X

“หลวงพ่อ” เทศน์สั่งสอน “โจรแสบ” เตือนสติบาปบุญคุณโทษ ขโมยของมันไม่ดีเวรกรรมมีจริง

“หลวงพ่อ” เทศน์สั่งสอน “โจรแสบ” เตือนสติบาปบุญคุณโทษ ขโมยของมันไม่ดี ยิ่งขโมยของในวัดยิ่งบาป เวรกรรมมีจริงไม่ต้องรอถึงชาติหน้า

#topnewstv #หลวงพ่อ #โจรแสบ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น