logo
X

“รัฐบาล” ห่วงใยปัญหาสุขภาพ “ผู้สูงอายุ”ค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุกรณีหกล้มเกือบ 1,500ล.

“รัฐบาล” ห่วงใยปัญหาสุขภาพ “ผู้สูงอายุ” เผยแต่ละปี รัฐจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุกรณีหกล้ม เกือบ 1,500 ล้าน

#topnewstv #รัฐบาล #ผู้สูงอายุ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น