logo
X

“สันติสุข” ขุด “สส.ก้าวไกล” ดีแต่พูดลั่นจะตัดงบดูงานต่างประเทศ 100% ล่าสุดบินฉ่ำ

“สันติสุข” ขุด “สส.ก้าวไกล” ดีแต่พูดลั่นจะตัดงบดูงานต่างประเทศ 100% ล่าสุดกลืนน้ำลายบินฉ่ำ แต่ผลงานไม่คืบ – ถาม “สามนิ้ว” เมื่อไหร่จะตาสว่าง

#topnewstv #ก้าวไกล #สามนิ้ว

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น