logo
X

“บราซิล”ไม่ทนถอน”ทูตประจำอิสราเอล”กลับประเทศพร้อมกล่าวหา รบ.อิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

“บราซิล” ไม่ทนถอน “ทูตประจำอิสราเอล” กลับประเทศ พร้อมกล่าวหา “รัฐบาลอิสราเอล” ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เนื่องจากการรุกราน “ฉนวนกาซา”

#topnewstv #อิสราเอล #ฮามาส

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น