logo
X

“ปิยบุตร”เคาะกะโหลก”สส.ก้าวไกล”กลับลำใช้งบแผ่นดินท่องยุโรป ลั่น ควรทำตัวเป็นแบบอย่าง

“ปิยบุตร”เคาะกะโหลก”สส.ก้าวไกล”กลับลำใช้งบแผ่นดินท่องยุโรป ลั่น ควรทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ประกาศเลิกไปดูงานต่างประเทศ

#topnewstv #ปิยบุตร #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น