logo
X

“อุบลรัตน์”ถาม”พิชัย”เรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว?

“อุบลรัตน์”ถาม”พิชัย”เรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว?

#topnewstv #พิชัยนริพทะพันธุ์ #พื้นที่ทับซ้อน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น