logo
X

“อิสราเอล” โกรธเลือดขึ้นหน้า “บราซิล” กล่าวหาล้างเผ่าพันธุ์ สังเวยชีวิตเกือบ 4 หมื่น

“อิสราเอล” โกรธเลือดขึ้นหน้า “บราซิล” กล่าวหาล้างเผ่าพันธุ์ – เสียงประณามหนักหน่วงสงครามในกาซาสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์เกือบ 4 หมื่นราย

#topnewstv #อิสราเอล #ฮามาส

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น