logo
X

“วรเทพ” ซัด “พวกล้างสมองเด็ก” อย่าไปสนใจคนพวกนี้ ปล่อยให้หนักศีรษะตัวเองต่อไป

วิจารณ์ยับ “คณะก้าวหน้า” เปิดค่ายล้างสมอง “เยาวชน” -“วรเทพ” ซัด อย่าไปสนใจคนพวกนี้ ปล่อยให้หนักศีรษะตัวเองต่อไป

#topnewstv #คณะก้าวหน้า #วรเทพ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น