logo
X

“ปิยบุตร” โพสต์แรงถึง “กมธ” เปลืองงบประมาณแผ่นดิน ควรยกเลิกการดูงาน ตปท. เสียที

“ปิยบุตร” โพสต์แรงถึง “กมธ” เปลืองงบประมาณแผ่นดิน ควรยกเลิกการดูงาน ตปท. เสียที

#topnewstv #ปิยบุตร #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น