logo
X

“นายใหญ่” ดิ้นหลุดบ่วง ดักคอ “พท.” หวนจูบปาก “ก้าวไกล” ตั้งรัฐบาลดันนิรโทษกรรม112

“นายใหญ่” ดิ้นหลุดบ่วง ดักคอ “พท.” หวนจูบปาก “ก้าวไกล” ตั้งรัฐบาลดันนิรโทษกรรม112

#topupdate
#ทักษิณ
#ก้าวไกล
#ม112
#เพื่อไทย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น