logo
X

“กทม.” แจงยิบ จ้างเหมาเอกชนเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ กรุงเทพฯ 3 ล้าน ไม่ได้มีแค่ที่เห็น

“กทม.” แจงยิบ จ้างเหมาเอกชนเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ กรุงเทพฯ 3 ล้าน ไม่ได้มีแค่ที่เห็น

#topnewstv #กทม #กรุงเทพ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น