logo
X

“สันติสุข” แนะ “ทนายทักษิณ” หากเป็นคลิปตัดต่อ ก็ต้องพิสูจน์อย่าอ้างว่าเป็นฤาษีแปลงสาร

“สันติสุข” แนะ “ทนายทักษิณ” หากเป็นคลิปตัดต่อ ก็ต้องพิสูจน์ว่าคลิปจริงเจตนาคืออะไร อย่าอ้างว่าเป็นฤาษีแปลงสารหรือไม่

#topnewstv #ทักษิณ #112

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น