logo
X

“อิตาลี” ซัด “เลขาฯ นาโต” เป็นบุคคลอันตราย จะพารัสเซีย-ยูเครนไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

“อิตาลี” ซัด “เลขาฯ นาโต” เป็นบุคคลอันตราย จะพารัสเซีย-ยูเครนไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

#topnewstv #นาโต #อิตาลี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น