logo
X

จะมีการทำ’รัฐประหาร’อีกครั้ง? “ดร.เสรี” ตอบชัด เพราะมีคนที่การกระทำดู “เหิมเกริม”

จะมีการทำ’รัฐประหาร’อีกครั้ง? “ดร.เสรี” ตอบชัด เพราะมีคนที่การกระทำดู “เหิมเกริม”

#topnewstv #ดรเสรี #รัฐประหาร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น