logo
X

เล่นแสบ “เกาหลีเหนือ” เอาคืน ส่งบอลลูนทิ้งสิ่งปฏิกูลใส่ “เกาหลีใต้” มั่ง

สงครามประสาท “เกาหลีเหนือ” แสบจัด ส่งบอลลูน 200 ลูก ลอยไปตกในฝั่ง”เกาหลีใต้” ทิ้งขยะสกปรกและอาจจะมีอุจจาระรวมอยู่ด้วย ตกกระจายเกลื่อน ลั่น ตอบโต้แบบ ตาต่อตาฟันต่อฟัน หลังจาก นักเคลื่อนไหวเกาหลีใต้ ส่งบอลลูนพร้อมสิ่งของต้องห้ามเข้าไปก่อน – “ญี่ปุ่น” ขวัญกระเจิง ประกาศเตือนภัย”ขีปนาวุธ” หลัง “เกาหลีเหนือ” พลาด ยิงดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อวกาศ แต่เกิดระเบิดกลางอากาศ

#topupdate
#ทักษิณ #เกาหลีเหนือ #เกาหลีใต้ #ลูกโป่ง #บอลลูน #ตาต่อตาฟันต่อฟัน #ญี่ปุ่น #ขีปนาวุธ #ดาวเทียมสอดแนม #ดาวเทียมเกาหลีเหนือ #มัลลิยอง11

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น