logo
X

“อิตาลี” เฉ่งยับ “เลขาฯนาโต” บุคคลอันตราย จะพารัสเซีย-ยูเครนไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

“อิตาลี” เฉ่งยับ “เลขาฯนาโต” เป็นบุคคลอันตราย จะพา รัสเซีย-ยูเครน ไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

#topnewstv #นาโต #อิตาลี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น