logo
X

“สันติสุข” ซัด “ก้าวไกล” ถ้าบริหารประเทศจะเละกว่านี้ไหม?

“สันติสุข” ซัด “ก้าวไกล” ถ้าบริหารประเทศจะเละกว่านี้ไหม ออกมาโจมตีเรื่องค่าแรงทั้งที่ตัวเองเคยหาเสียงไว้?

#topnewstv #สันติสุข #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น