logo
X

“พท.” ระดมพลฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ ขยี้ “ก้าวไกล” ดับฝันหวานตั้งรัฐบาลพรรคเดียว

“พท.” ระดมพลฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ ขยี้ “ก้าวไกล” ดับฝันหวานตั้งรัฐบาลพรรคเดียว

#topupdate
#เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #พรรคก้าวไกล #ก้าวไกล #พิธาลิ้มเจริญรัตน์ #คณะก้าวหน้า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น