logo
X

“กนก-ธีระ ฟาด” “เจ้าอาวาส วัดผ่านศึก” ใจบาป สั่งล่าสัตว์-ซุกซากสัตว์ป่า

“กนก-ธีระ ฟาด” “เจ้าอาวาส วัดผ่านศึก” ใจบาป สั่งล่าสัตว์-ซุกซากสัตว์ป่า ล่าสุดเผ่นหนีไปแล้ว ลั่นขอให้เวรกรรมตามทัน

#topnewstv #วัดผ่านศึก #ล่าสัตว์ป่า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น