logo
X

“ชัชชาติ” อวยตัวเอง ผลงาน 2 ปี ให้คะแนน 5 เต็ม 10 โชว์ ผลงานจับต้องได้ “ยกระดับกทม.

“ชัชชาติ” อวยตัวเอง ผลงาน 2 ปี ให้คะแนน 5 เต็ม 10 โชว์ ผลงานจับต้องได้ “ยกระดับกรุงเทพฯ”

#topnewstv #ชัชชาติ #ผู้ว่ากรุงเทพ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น