logo
X

เด็กพท. ลั่น คงยากที่จะปรองดองกันได้ หาก “รังสิมันต์ โรม และ พวก” ยังมีตรรกะแบบนี้

เด็กพท. ลั่น คงยากที่จะปรองดองกันได้ หาก “รังสิมันต์ โรม และ พวก” ยังมีตรรกะแบบนี้

#topnewstv #พายุเนื่องจำนงค์ #รังสิมันต์โรม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น