logo
X

ไม่เชื่อมจิตก็ดูออก”ทนายกระดูกเหล็ก”จับพฤติกรรม”น้องไนซ์” มีแนวโน้มเป็นออทิสติกสูง

ไม่ต้องเชื่อมจิตก็ดูออก”ทนายกระดูกเหล็ก”จับพฤติกรรม”น้องไนซ์” มีแนวโน้มเป็นออทิสติกสูง คนในแฉมีความก้าวร้าว “แม่ไนซ์”ยังเคยถามพม.ว่าลูกเป็นหรือไม่?

#topnewstv #ทนายอนันต์ชัย #น้องไนซ์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น