logo
X

“ดร.สมชาย” เสนอ รบ.การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าเพิ่มการลงทุนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน

“ดร.สมชาย” เสนอ “รัฐบาล” การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงเป้าเพิ่มการลงทุนและการบริโภคเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน

#topnewstv #รัฐบาล #เศรษฐกิจ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น