logo
X

“สันติสุข” จับพิรุธโพล พระปกเกล้า ดูทะแม่งๆ ขุดคำสัมภาษณ์ในอดีตดูเอนเอียงฝั่งพรรคส้ม

“สันติสุข” จับพิรุธโพล “พระปกเกล้า” ดูทะแม่งๆ ขุดคำสัมภาษณ์ในอดีตดูเอนเอียงฝั่งพรรคส้ม ไม่เคยปกป้องสถาบันฯ

#topnewstv #ก้าวไกล #สถาบันพระปกเกล้า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น