logo
X

มีกลิ่นรัฐประหาร “นันทเดช” เคาะกะโหลก “ทักษิณ” ถ้ายังทำแบบนี้ต่อ เรื่องเก่าๆจะวนมาอีก

มีกลิ่นรัฐประหาร “นันทเดช” เคาะกะโหลก “ทักษิณ” ถ้ายังทำแบบนี้ต่อ เรื่องเก่าๆจะวนมาอีก

#topnewstv #ทักษิณ #นันทเดชเมฆสวัสดิ์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น