logo
X

นกแก้วคาคาโป (kakapo) นกแก้วชนิดเดียวที่บินไม่ได้

นกแก้วคาคาโป (kakapo) นกถิ่นในนิวซีแลนด์ และเป็นนกแก้วชนิดเดียวที่บินไม่ได้

#topnewsonline #topnews #evergreen #thailand #kakapo #คาคาโป #นกแก้ว #นกแก้วคาคาโป #kākāpō #นก #สัตวโลก #นิวซีแลนด์ #newzealand

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น