logo
X

“ภูมิธรรม” ไม่สนดราม่า “ชัยธวัช” ประกาศกร้าว ไม่จับมือพท. ลั่น อย่าจินตนาการไกลเกิน

“ภูมิธรรม” ไม่สนดราม่า “ชัยธวัช” ประกาศกร้าว ไม่จับมือเพื่อไทย ลั่น อย่าจินตนาการไกลเกิน

#topnewstv #ก้าวไกล #ภูมิธรรม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น