logo
X

“ทนายอนันต์ชัย” ฟันโชะ “น้องไนซ์” มีแนวโน้มเป็นออทิสติกสูง ลั่นคงไม่มีคนโง่เชื่อมจิต

“ทนายอนันต์ชัย” ฟันโชะ “น้องไนซ์” มีแนวโน้มเป็นออทิสติกสูง ลั่นไม่รู้จะมีคนโง่ไหนสมัครเข้าคอร์สเชื่อมจิตอีก

#topnewstv #ทนายอนันต์ชัย #น้องไนซ์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น