logo
X

“ท่านทูตแอฟริกา” กังวล “รัฐบาลไทย” จะขายข้าวเก่า 10 ปี ไปให้ประเทศเขา

“ท่านทูตแอฟริกา” กังวล “รัฐบาลไทย” จะขายข้าวเก่า 10 ปี ไปให้ประเทศเขา “ภูมิธรรม” รีบออกตัวชี้แจงทูตแอฟริกา “ข้าว 10 ปี” ต้องได้มาตรฐานก่อนส่งออก

#topnewstv #ท่านฑูตแอฟริกา #ภูมิธรรม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น