logo
X

“ภูมิธรรม” น้อยใจถูกด้อยค่า “ข้าว 10 ปี” จนแอฟริกาขวัญหนีดีฝ่อไม่กล้ารับต่อ

“ภูมิธรรม” น้อยใจถูกด้อยค่า “ข้าว 10 ปี” จนแอฟริกาขวัญหนีดีฝ่อไม่กล้ารับต่อ – “สันติสุข” ตัวเกร็งอยากทราบแบรนด์ที่ชนะประมูล

#topnewstv #ภูมิธรรม #ข้าว10ปี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น