logo
X

คนยังคิดถึง”ลุงตู่”ถึงปัจจุบันไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเมืองแล้ว โพลให้ลุงมาเป็นอันดับ2

คนยังคิดถึง”ลุงตู่”ถึงปัจจุบันจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเมืองแล้ว โพลพระปกเกล้าให้ลุงมาเป็นอันดับ2 “นายกฯ”เคารพผลโพล “ภูมิธรรม”เมินโพลรั้งท้าย ลั่นขอทำงานดีกว่า

#topnewstv #ลุงตู่ #เศรษฐา #ภูมิธรรม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น