logo
X

“อ.ไชยันต์” ตั้งคำถามถึง “อานันท์” ออกตัวป้อง 3 นิ้ว หมิ่นสถาบัน

“อ.ไชยันต์” ตั้งคำถามถึง “อานันท์” ออกตัวป้อง 3 นิ้ว หมิ่นสถาบัน ด้าน “ดร.อานนท์” ซัด จะมีกฎหมายไว้ทำไม? หากเด็กกระทำผิด

#topnewstv #ดรอานนท์ #อไชยันต์ #อานันท์ปันยารชุน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น