logo
X

จำคุก4ปี “แอมมี่”ไม่รอลงอาญา คดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์ “ปิยบุตร”1ในพยาน อ้างกฎหมาย ตปท.

จำคุก4ปี “แอมมี่”ไม่รอลงอาญา เปิดไทม์ไลน์ปฏิบัติการ ลงมือเผาพระบรมฉายาลักษณ์ “ปิยบุตร”ร่วมแจม เป็นพยานฝ่ายจำเลย โชว์กึ๋น อ้างกฎหมาย ตปท.

#topnewstv #แอมมี่ #ปิยบุตร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น