logo
X

“ยูเครน” อ่วม “รัสเซีย” ยิงมิสไซล์โจมตี ไฮเปอร์มาร์เก็ตห้างใหญ่ในคาร์คีฟ

“ยูเครน” อ่วม “รัสเซีย” ยิงมิสไซล์โจมตี ไฮเปอร์มาร์เก็ตห้างใหญ่ในคาร์คีฟ ตายเจ็บเฉียด 40 ราย

#topnewstv #รัสเซีย #ยูเครน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น