logo
X

ไล่ไทม์ไลน์ เฮลิคอปเตอร์ของ “เอบราฮิม ไรซี” ตกเสียชีวิตจับตาการเมืองใน “อิหร่าน”

ไล่ไทม์ไลน์ เฮลิคอปเตอร์ของ “เอบราฮิม ไรซี” ตกเสียชีวิต จับตาการเมืองใน “อิหร่าน” หลังจากเกิดเหตุการณ์

#topnewstv #เอบราฮิมไรซี #อิหร่าน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น