logo
X

สว.สมชาย ปูดจ้างคนแก่ลงสมัคร สว. จี้ กกต.มีหน้าที่อย่าขี้ลืม

สว.สมชาย ปูดจ้างคนแก่ลงสมัคร สว.จ่ายคนละ 2,000-15,000 จี้ กกต.มีหน้าที่อย่าขี้ลืม

#topnewstv #สมาชิกวุฒิสภา #สมชายแสวงการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น