logo
X

อันตรายผู้สูงวัย”สมองเสื่อม-หลอดเลือดแตก” รู้วิธีป้องกันลดผลกระทบรุนแรง

อันตรายผู้สูงวัย”สมองเสื่อม-หลอดเลือดแตก” รู้วิธีป้องกันลดผลกระทบรุนแรง

#topnewstv #สมองเสื่อม #Stroke

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น