logo
X

“ดร.เสรี” วิเคราะห์ วิกฤต “รัฐบาล” ล้างไพ่เปลี่ยนนายกฯ ชี้ “พิชิต” ก็แค่เบี้ย?

“ดร.เสรี” วิเคราะห์ วิกฤต “รัฐบาล” ล้างไพ่เปลี่ยนนายกฯ ชี้ “พิชิต” ก็แค่เบี้ย ถ้าจะรุกฆาตต้องรุกที่ขุน?

#topnewstv #นายกฯ #เศรษฐา #พิชิต

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น