logo
X

วิกฤต “รัฐบาล” ล้างไพ่เปลี่ยนนายกฯ “ดร.เสรี” ลั่น “พิชิต” ก็แค่เบี้ย?

วิกฤต “รัฐบาล” ล้างไพ่เปลี่ยนนายกฯ “ดร.เสรี” ลั่น “พิชิต” ก็แค่เบี้ยเอาไว้เป็นหมากเดินเกม แต่ถ้าจะรุกฆาตต้องรุกที่ขุน?

#topnewstv #นายกฯ #เศรษฐา #พิชิต

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น