logo
X

สุดวิสัย “เศรษฐา” ร่วง! รัฐบาลพลิกล็อคสลับขั้ว? “ก้าวไกล” ให้ท่ารอเสียบใจแทบขาด

“สุดวิสัย “เศรษฐา” ร่วง! รัฐบาลพลิกล็อคสลับขั้ว? “ก้าวไกล” ให้ท่ารอเสียบใจแทบขาด

#topupdate
#เศรษฐาทวีสิน #เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #อุ๊งอิ๊ง #แพทองธาร #ชินวัตร #ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ #คณะก้าวหน้า #ทักษิณชินวัตร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น