logo
X

บริษัทเอกชนงง แก๊ง “พระ” ทรงเกเร บุกรุกที่ดินมั่วสุมเสพยา พร้อมขึ้นป้ายสำนักสงฆ์

บริษัทเอกชนงง แก๊ง “พระ” ทรงเกเร บุกรุกที่ดินมั่วสุมเสพยา พร้อมขึ้นป้ายสำนักสงฆ์

#topnewstv #สำนักสงฆ์ #พระสงฆ์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น