logo
X

“เปลวสีเงิน” วิเคราะห์ “เศรษฐา” ชิงลาออกก่อนศาลฯ มีคำวินิจฉัย

“เปลวสีเงิน” วิเคราะห์ “เศรษฐา” ชิงลาออกก่อนศาลฯ มีคำวินิจฉัย – เมื่อศาลฯ “รับคำร้อง” จะมีคำสั่งให้นายกฯ เศรษฐา “หยุดปฏิบัติหน้าที่” จนกว่าศาลฯ จะมีคำวินิจฉัยไปทางใด-ทางหนึ่งหรือไม่?

#topnewstv #นายกฯ #เปลวสีเงิน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น