logo
X

ลุ้นต่อด่านหิน “เศรษฐา” ไปต่อ หรือชะงัก “ดิเรกฤทธิ์” คลี่คำร้องใครสั่งตั้ง “ถุงขนม”

ลุ้นต่อด่านหิน “เศรษฐา” ไปต่อ หรือชะงัก “ดิเรกฤทธิ์” คลี่คำร้องใครสั่งตั้ง “ถุงขนม”

#topnewstv #พิชิตชื่นบาน #นายกรัฐมนตรี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น