logo
X

“ก้าวไกล” ฝ่ายค้านเทียม รอเสียบร่วมรัฐบาล หวังลมๆ แล้งๆ รื้อมรดก “คสช.”

“ก้าวไกล” ฝ่ายค้านเทียม รอเสียบร่วมรัฐบาล หวังลมๆ แล้งๆ รื้อมรดก “คสช.”

#topupdate #ทักษิณชินวัตร #บ้านจันทร์ส่องหล้า #พรรคเพื่อไทย #พรรคก้าวไกล #คณะก้าวหน้า #ก้าวไกล #ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ #เพื่อไทย #พิธาลิ้มเจริญรัตน์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น