logo
X

อ.คณะโบราณคดี ตอบเอง “พระพุทธรูปลาว” มาจากพุทธศตวรรษใด ศิลปะล้านนาชัดเจน

อ.คณะโบราณคดี ตอบเอง “พระพุทธรูปลาว” มาจากพุทธศตวรรษใด เชื่อเกิดจากการพังทลายของวัด ศิลปะล้านนาชัดเจน

#topnewstv #ลาว #นักโบราณคดี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น