logo
X

“กนก – ธีระ” ตอบตรงประเด็น “พิชิต – เศรษฐา” ถูกสว.ร้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม

“กนก – ธีระ” ตอบตรงประเด็น “พิชิต – เศรษฐา” ถูก สว. ร้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ?

#topnewstv #พิชิตชื่นบาน #เศรษฐา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น