logo
X

“อังกฤษ” เตือน ประชาชนตุนอาหารและน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภท

“อังกฤษ” เตือน ประชาชนตุนอาหารและน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภท อย่าให้รัฐต้องรับผิดชอบอยู่ฝ่ายเดียว

#topnewstv #อังกฤษ #ตุนของ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น