logo
X

“ปิยบุตร” จวกรัฐบาลใหม่ลามโยงปฏิรูปสถาบันฯ – “สันติสุข” สวนกล้ามานำเองไหม ?

“ปิยบุตร” จวกรัฐบาลใหม่ลามโยงปฏิรูปสถาบันฯ สางปัญหาที่ค้างมา 90 ปี – “สันติสุข” สวนกล้ามานำเองไหม หรือแค่ดีแต่จุดเชื้อ

#topnewstv #ปิยบุตร #เศรษฐา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น