logo
X

แม่นมาก “โหรการเมือง” ทำนายไว้ล่วงหน้า มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ อาจเปลี่ยนผู้นำ หลังเม.ย.

แม่นมาก “โหรการเมือง” ทำนายไว้ล่วงหน้า มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ อาจเปลี่ยนผู้นำ หลังเม.ย.67 – “ประวิตร” ตัวเต็งเก็บเนื้อเก็บตัวนั่งนายกฯแทนเศรษฐา

#topnewstv #นายก #เศรษฐา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น