logo
X

เฉลยแล้ว “พระพุทธรูปลาว” มาจากศตวรรษใด “ผู้เชี่ยวชาญ” เผยตีความยากจากกระบวนการขุด

เฉลยแล้ว “พระพุทธรูปลาว” มาจากศตวรรษใด “ผู้เชี่ยวชาญ” เผยการขุดหาโดยไม่มีกระบวนทางโบราณคดีมารองรับ ทำให้การตีความยากขึ้น

#topnewstv #พระพุทธรูป #ลาว

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น